Nhân viên tư vấn tuyển sinh / Sales

Công ty Cổ phần dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Toàn thời gian        Hà Nội        Nhân viên

Yêu cầu có laptop/ Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng

8 – 15 triệu VNĐ

Còn 30 ngày để ứng tuyển

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công ty Cổ phần dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Toàn thời gian        Hà Nội        Nhân viên

Yêu cầu có laptop/ Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng

15 – 20 triệu VNĐ

Còn 30 ngày để ứng tuyển

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công ty Cổ phần dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Toàn thời gian        Hà Nội        Nhân viên

Yêu cầu có laptop/ Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng

15 – 20 triệu VNĐ

Còn 30 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Digital Marketing

Công ty Cổ phần dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Toàn thời gian        Hà Nội        Nhân viên

Yêu cầu có laptop/ Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng

13 – 25 triệu VNĐ

Còn 30 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công ty Cổ phần dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam

Toàn thời gian        Hà Nội        Nhân viên

Yêu cầu có laptop/ Kinh nghiệm làm việc trên 6 tháng

Thương lượng

Còn 30 ngày để ứng tuyển